Fanpage Giải pháp phần mềm Tất Thành
Trang Twitter  chính thức của phần mềm Tất Thành
Mạng xã hội G+ giải pháp phần mềm Tất Thành
HOTLINE :0988.56.59.56
 

Mức phạt các hành vi vi phạm quy định về trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định

Cập nhật: 08/06/2017
Lượt xem: 4617
Chính Phủ ban hành Nghị Định 95/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Nghị định quy định rõ các hình thức xử phạt cụ thể như sau
Mức phạt các hành vi vi phạm quy định về trốn đóng BHXH, thử việc, trả lương không đúng quy định
 
( Ảnh minh họa internet )
 

1. Mức phạt vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"> thất nghiệp span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px;">.

Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"> lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  
bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc., bảo hiểm thất nghiệp.
  • /strong>
  • /strong>
  • /strong>
  • /strong>
  • /strong>

2. Mức phạt vi phạm quy định về thử việc:

 
+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

- Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần;

- Thử việc quá thời gian quy định;

- Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.
 

3. Mức phạt vi phạm quy định về tiền lương

 
Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; trả lương làm thêm giờ, span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 14px;"> làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:

- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

- Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

- Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

- Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

- Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phạt tiền người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

- Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

- Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

- Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2013.
 
Nguồn: Webketoan

Điện thoại : 0988.56.59.56

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Sáng 08:00am - 12:am & Chiều 01:30pm - 05:30pm Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Chuyên viên tư vấn : tranminh@tatthanh.com.vn
Hỗ trợ khách hàng: tranminh@tatthanh.com.vn
Nhận bản tin từ Tất Thành