Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý công văn

Bài hướng dẫn sẽ giúp người dùng thực hiện được đầy đủ các chức năng trên phần mềm một cách dễ dàng
Tất Thành
61 lượt xem
Font chữ aA aA tru cong
Thêm mới công văn
 

Hình 1.1. thêm mới công văn

[1]. - Chọn thêm mới công văn. Màn hình thêm mới công văn như phía bên phải hình 1.1.

- Nhập thông tin.

[2]. Click chọn Thêm mới => hiện popup thông báo thêm mới công văn.

 

[3]. Muốn hủy nhập => click chọn Hủy nhập.
 

Đã chuyển xử lý

Sau khi thêm mới công văn, các công văn được thêm mới hiển thị trong mục đã chuyển xử lý.

 

 

Hình 1.2. Màn hình đã chuyển xử lý

[1]. Trên menu chọn mục công văn đến => hiển thị màn hình đã chuyển xử lý.

[2]. Click chọn xem => xem chi tiết công văn như hình 1.2

[3]. Click sửa => sửa công văn


Đã hoàn thành

 

Hình 1.3. Công văn đã hoàn thành

Quá hạn xử lý

 

Hình 1.4. Công văn đã quá hạn xử lý – nhắc xử lý

Bạn muốn có một website đẹp hơn, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
Liên hệ để được tư vấn
Bài viết cùng chuyên mục
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
Minh Thắng
1.800 xem 35 bình luận
13 bình luận
go top