Fanpage Giải pháp phần mềm Tất Thành
Trang Twitter  chính thức của phần mềm Tất Thành
Mạng xã hội G+ giải pháp phần mềm Tất Thành
HOTLINE :0988.56.59.56
 

Các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Cập nhật: 26/03/2018
Lượt xem: 7350
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Đây là Nghị định hướng dẫn Luật hết sức quan trọng, có tác động đến nhiều đối tượng. Trong đó có quy định về các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
Các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt
 
Các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Ảnh minh họa
 
Về nguyên tắc, nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân đã được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản luật về thuế và quản lý thuế  Bởi vậy, việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp được quy định rất chặt chẽ, hạn chế  với các điều kiện là:
  • Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;
  • Cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định nhưng không thể thu đủ tiền thuế  tiền chậm nộp, tiền phạt.
Với các điều kiện trên, việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chỉ áp dụng đối với 02 trường hợp:
 
+ Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản và không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 
 
+ Người nộp thuế là cá nhân được pháp luật coi như đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự và không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp;tiền phạt Khi được xem xét xoá nợ gốc thì cũng đồng thời được xóa khoản tiền chậm nộp của khoản nợ gốc đó 
 
Phạm vi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xóa nợ bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản phải thu khác thuộc NSNN do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Riêng việc xóa nợ đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được thực hiện theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 
Nguồn: Tạp chí tài chính

Điện thoại : 0988.56.59.56

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Sáng 08:00am - 12:am & Chiều 01:30pm - 05:30pm Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Chuyên viên tư vấn : tranminh@tatthanh.com.vn
Hỗ trợ khách hàng: tranminh@tatthanh.com.vn
Nhận bản tin từ Tất Thành